Безплатна доставка до офис за поръчки над 49.99лв или до адрес над 75лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уважаеми клиенти,

моля прочетете внимателно Общите условия за Обслужване и ползване на електронния магазин на Итерато ЕООД - www.saturo.bg.


Изискване за регистрация на клиент:

Всяко физическо или юридическо лице, което има намерение да извърши покупка чрез електронния магазин (www.saturo.bg), трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой реален клиентски профил.

Чрез създаването на клиентски профил, регистрираното лице:

1. Придобива собствено потребителско име и парола, с които се идентифицира в електронния магазин.

2. Изразява своето съгласие с настоящите Общи условия за Обслужване и ползване на електронния магазин.

3. Получава правото си да извършва реални поръчки на стоки, предлагани от Итерато ЕООД.

4. Получава правото си да отказва изпълнението на вече направена поръчка, спрямо правилата наложени от Итерато ЕООД.


Итерато ЕООД си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

Ако бъде отказана поръчка (която която все още не е обработена и изпратена), то ще бъде без разход за Клиента.

Процедура за пазаруване:

Когато направите поръчка за закупуване на продукти от Интернет магазина автоматично получавате e-mail, потвърждаващ успешното й оформяне, и съдържащ детайлите по нея.

При оформянето на поръчката от Клиента се изисква:

1.Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт.

2.Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърждавам".

Чрез натискане на бутона "Потвърждавам" регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия за Обслужване .

3.След получаване на валидна поръчка представител на Итерато ЕООД може да се свърже с Клиента по телефона за да го уведоми за:

  а)наличността на поръчаните артикули

  б)цената за доставка на поръчката (ако има такава)

  в)срок за доставка на поръчката

4. Клиентът получава по e-mail съобщение за изпратената поръчка, което съдържа окончателните детайли на пратката, като вид и брой на изпратените артикули, цена на доставка (ако има такава), дата на доставка и обща сума за плащане.

Цена и плащане:

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС.

Плащането на стоките се извършва в български лева.

Обявената за всеки един артикул цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка).

Ако не е достигнат изисквания минимум за безплатна доставка, клиента покрива разхода по доставката.

Итерато ЕООД не публикува информация за наличността на предлаганите стоки. Всички предлагани артикули в Интернет магазина www.saturo.bg са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува.

При изчерпана наличност от даден продукт, то той става неактивен за поръчка през он-лайн системата.

Доставка на продуктите:

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка (или до поискване от офис).

Срок на доставка:

Срок за изпълнение на поръчка е 1-2 работни дни.

Доставката зависи изцяло от времето по което е направена самата заявка. В тази връзка, поръчки изпратени след 15.00 часа е вероятно да НЕ бъдат получени на следващия ден.

Трябва да се има предвид, че за всяка поръчка е необходимо технологично време за изпълнение: разговор с клиента и уточняване на детайлите (ако има такива), пакетиране, подготовка на опис, пратка, товарителница и заявка на куриер.

При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде уведомен на посочения телефон за контакти.

Срокове на годност:

Итерато ЕООД гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

Всеки един изпратен артикул подлежи на предварителна проверка на срок на годност.

Веднага след получаването на пратката, но не по-късно от 24 часа, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

Права и задължения:

Итерато ЕООД се задължава да достави поръчката в уговорения срок.

Итерато ЕООД се задължава да изпълни поетите уговорки с клиента когато поръчката е различна от стандартните и предварително е съгласувана от двете страни.

Итерато ЕООД  НЕ носи отговорност за невярна информация, подадена от производителя.

Итерато ЕООД  НЕ се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

Итерато ЕООД НЕ носи отговорност върху платени заявки чиито Подател е дал неверни или грешни данни за доставка.

Итерато ЕООД  НЕ носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на Итерато ЕООД (в т.ч. транспорт извършен от куриерска фирма, прехвърляне в разпределителни центрове, загуба по вина на куриера и т.н.т.).

Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава.

Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 24 часа след получаването на пратката.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми представител на Итерато ЕООД.

Клиентът има право да иска връщането на стоката ако е налице несъответствие с поръчания вид стока.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 7 (седем) дни, считано от деня на получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

        1.Възстановяване на заплатената сума;

        2.Замяна на стоката с друга;

При предявяване на рекламация, представител на Итерато ЕООД може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.

Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на Итерато ЕООД.

Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.

Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно уговореното и в случаите когато вида на доставка се различава от стандартните предложени от он-лайн системата на www.saturo.bg.

Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.

Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, нереални отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.

Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за Обслужване и ползване Интернет магазина на Итерато ЕООД.


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR):

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как Итерато ЕООД третира Вашите лични данни като Администратор на лични данни. Администраторът изпълнява задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016.

Администраторът се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия за Обслужване.

Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

Администраторът се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

Всички лични данни, събрани от Администраторът се обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Администраторът се задължава да използва личните данни, които предоставяте само за следните цели:

        1. Обработка на клиентска поръчка.

            1.1 Когато направите поръчка през онлайн магазина www.saturo.bg, Вие предоставяте - име, телефон, адрес и e-mail. Адресът както името Ви и телефонен номер се предават на куриерската фирма с която работим само и единствено за да изпълним направената от Вас поръчка.

        2. Статистически цели, за подобряване работата на онлайн магазина.

        3. Администриране и обслужване съдържанието на онлайн магазина.

        4. Изпращане на информация за новини, промоции, нови продукти, рекламни материали, събития и други активности до регистрираните потребители.

Вашите права по отношение на личните данни

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) по отношение защита на личните данни, можете да упражните следните права: 

- Право на информация и право да получите копие от личните Ви данни, които Администраторът съхранява за Вас.

- Право да поискате Администраторът да коригира всякакви лични данни, касаещи Вас, които са неверни или не са актуални.

- Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти.

- Право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити, ако за Администраторът не съществува необходимост от обработването и съхраняването на личните Ви данни.

- Правото да оттеглите Вашето съгласие за обработка по всяко време.

Правно регулиране:

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между Администраторът и Клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.БИСКВИТКИ

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносител на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. За това ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.

На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете. Чрез тях става достъпно получаването на информация и онлайн реклама, която е много вероятно да бъде интересна и подходяща за Вас. От друга страна, без наличието на бисквитки не можете да пазарувате онлайн, защото те се използват за запаметяване на избраните продукти, добавени към Вашата кошница.

Бисквитките, използвани в онлайн магазина saturo.bg, не събират Вашите лични данни или друг тип лична информация, като също така по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да ви осигурим оптимално използване на интернет и от друга страна да подобри ефективността и функционалността на сайта. Тази част от нашата политика за поверителност ви осигурява ясна и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме, и целите за които се използват.


Каква е информацията, която ще бъде запазена от бисквитката?

Обикновено бисквитката запазва:

 - името на уебсайта, от която е дошла;

- колко дълго бисквитката ще остане на вашия компютър или телефон;

- стойност – обикновено произволно генериран уникален номер.

 

Колко дълго остават бисквитките на вашия компютър?

Бисквитки на сесии – тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за това посещение.

Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на вашия твърд диск, докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на вашите предпочитания, когато посетите сайта.

 

Приемане

Чрез използването на този уеб сайт, вие се съгласявате, че saturo.bg може да постави бисквитки във Вашия компютър или мобилно устройство.

 

Как използваме бисквитките?

Бисквитки на страниците на saturo.bg изпълняват важни функции, те са начин за регистриране на предпочитаните настройки на потребителя при ползването на дадения сайт и осигуряват персонализирано и по-добро уеб съдържание. Например, когато пазарувате онлайн, те запомнят какво сте поставили в потребителската кошница.

Друг тип бисквитки ни идват на помощ, за да разберем как уеб сайтовете ни се използват от посетителите. А стигайки до тази информация, можем да оптимизираме това, което правим онлайн. Тези бисквитки могат да ни кажат времето и продължителността на ползване, както и да предоставят информация за начина, по който посетителите навигират в уеб сайта. Важно е да отбележим още веднъж, че бисквитките не събират Вашата лична информация! Важното в случая са получените факти от типа: колко време е необходимо за зареждането на дадена уеб страница или какъв е типът информация, търсен най-много от посетителите, също така времето и продължителността на ползване, както и предоставената информация за начина, по който посетителите навигират в сайта. Тези бисквитки са ни от полза и тогава когато част от нашия уеб сайт не работи правилно. В тези случаи т.нар. cookies, ни позволяват да локализираме проблема и след това да го отстраним.

За да установим къде да позиционираме нашите онлайн реклами и да разберем колко добре работят те, използваме третият тип бисквитка. Задачата, която те изпълняват, е да ни информират, когато някоя от рекламите ни, поставени на друг сайт (например Google, Facebook, etc.) препратят посетител към сайта на saturo.bg. Както останалите два типа, така и този не събира Ваша лична информация или данни.


Управление на бисквитките

Най-популярните уеб браузъри ви позволяват да управлявате бисквитките. Можете да изберете да приемете или отхвърлите всички бисквитки, или само специфични видове.


Какво се случва, ако отхвърлите всички бисквитки?

Ще можете да използвате някои части сайта, включително много от страниците с информация. Но, ако забраните бисквитките, някои полезни секции няма да работят. Например, няма да можете да пазарувате или да влезете в своя акаунт.


Какви данни събираме?

Ние събираме данни като например IP адреса на компютъра Ви, часа и датата, размерът на прехвърлените данни, уебсайта, от който сте дошли до нашия сайт, както и информация за операционната система и браузъра, който използвате.

Хей!

Знаеш ли, че в нашата фейсбук страница публикуваме редовно интересни, полезни и забавни неща.